Omastav kaane I Omastav kääne I /kelle mille?/ Ütle antud sõnad ainsuse omastavas käändes.

Question Answer
aed aia
jogi joe
jarv jarve
meri mere
rand ranna
kuusk kuuse
mand manni
kask kase
mets metsa
park pargi
puu puu
soidutee soidutee
ristmik ristmiku
soiduk soiduki
autojuht autojuhi
helkur helkuri
kiiver kiivri
jalgrattur jalgratturi
jalakaija jalakaija
ulekaigurada ulekaiguraja
liiklusmark liiklusmargi
liiklus liikluse
onnetus onnetuse
paastekoer paastekoera
tulekahju tulekahju
politseinik politseiniku
jalgratas jalgratta
paat paadi
buss bussi
lennuk lennuki
oht ohu
amber ambri
tuba toa
porand poranda
aken akna
uks ukse
lagi lae
laud laua
kook koogi
puder pudru
supp supi
voileib voileiva
mahl mahla
tahvel tahvli
mark margi
kaart kaardi
pilt pildi
tuttav tuttava
vend venna
ode oe
sober sobra
inimene inimese
tudruk tudruku
kulaline kulalise
poiss poisi
poeg poja
onu onu
rahvus rahvuse
rahvas rahva
ponevus ponevuse
koht koha
koht kohu
pliiats pliiatsi
pinal pinali
lill lille
pill pilli
oun ouna
kirss kirsi
pall palli
kott koti
vihik vihiku
raamat raamatu
room roomu
opilane opilase
paev paeva
tool tooli
lipp lipu
lopp lopu
teater teatri
number numbri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *